Om Fastighets Journalen

Fastighets Journalens register/Årskalender är en unik och komplett förteckning över hantverkare i storstockholm uppdelade per bransch. Genom en unik samkörning av många olika register har vi gjort det möjligt att erbjuda marknaden en komplett lista över hantverkare. Registret kan du söka fritt i direkt här på vår sajt.

Fastighets Journalens Årskalender grundades 1965 och utkommer varje år i maj månad. Registret, som även finns i tryckt form, distribueras kostnadsfritt till fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och till statliga och kommunala fastighetsavdelningar. Årskalendern, i tryckt version, innehåller förutom registret även en unik reparationsliggare för fastigheter. I reparationsliggaren finns en beskrivning över fastigheten som sammanfattar reparationer och energiförbrukningen för året. Fastighetens omkostnader och hyresintäkter framgår också. Liggaren innehåller också en inventarieförteckning över centralanläggningar och VVS-utrustningar.
På Fastighetsjournalen.se får du förutom registret även tillgång till inspirationsartiklar som handlar om fastighetsbranschen och hur det är att leva och bo i en bostadsrättförening.

2018 uppgick Årskalenderns upplagan till cirka 10.000 exemplar. Numera är den digital.

Fastighets Journalen