Årskalendern

Årskalendern är den trycka versionen av vårt register. Årskalendern innehåller förutom registret en unik reparationsliggare för fastigheter.
I liggaren finner du en beskrivning av fastigheten där omkostnader och hyresintäkter framgår. Liggaren sammanfattar även de reparationer och den energiförbrukning för året som fastigheten har haft. Du finner också en inventarieförteckning över centralanläggningar och VVS-utrustningar.

FJomslag16

REGISTRET – en del av Fastighets Journalen
Fastighets Journalen Årskalender har ett register från A–Ö över serviceorgan/hantverkare. Det gör det enkelt för dig att hitta din leverantör.  Årskalendern distribuerades fram till 2018 kostnadsfritt till bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, byggmästare, hantverkare, statliga/kommunala fastighetsavdelningar och leverantörer inom Storstockholm med en upplaga på cirka 10 000 ex. Numera är den digital.