Artiklar

Vad händer om inte alla i en Brf vill bygga balkong?

Det har varit väldigt populärt att bygga balkong de senaste åren. En balkong ökar livskvaliteten samt ökar bostadens ekonomiska värde.

balkong

Vad krävs för att driva igenom ett balkongbygge i en Brf?
Nya balkonger innebär att fasaden förändras. Därför behövs en föreningsstämma för beslutet. Om inte alla röstar ja till förslaget, kan det ändå gå igenom om det fattas med 2/3 majoritet av de röstande och dessutom lämnas till hyresnämnden för godkännande av stämmobeslutet. Föreningen måste utreda om medlemmar som berörs säger ja eller nej. Som berörd betraktas den medlem som t ex får ökad insyn eller minskat ljusinsläpp. Om sådana medlemmar inte närvarar på stämman ska de tillfrågas särskilt och lämna sitt skriftliga ja eller nej till stämmans beslut. Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea Hovrätt.
En berörd medlem som röstat nej kan få rätt till ersättning för en sådan försämring som kan innebära ett minskat marknadsvärde, säger Mikael Olsmar, suppleant i styrelsen på Erik Dahlbergsgatan 36 i Stockholm.

Föreningen är rättsligt ansvarig
Föreningen är som fastighetsägare alltid rättsligt ansvarig vid byggnationerna. Det lämpligaste är att föreningen står som byggherre. Det är ju föreningen som fastighetsägare som upplåter de för föreningen gemensamma fasaderna och ska svara för monteringen av balkongerna.

Viktigt med avtal
Varje bostadsrättsinnehavare som vill bygga balkong upprättar ett avtal med föreningen. I avtalet står det tydligt vad var och en ansvarar för. Avtalet reglerar ekonomiska och rättsliga frågor mellan balkongbyggarna och föreningen. Självfallet betalar varje bostadsrättshavare själv för byggnationen.

Föreningen ansvarar för underhållet
Det är föreningen som ansvarar för underhållningen av balkongerna. Det är med andra ord inte bostadsrättshavaren som står för underhållet eftersom det är ett yttre underhåll. Genom att ändra i stadgarna kan man skriva in ett tillägg om hur kostnaden ska skötas. Ofta regleras kostnaden genom att balkonginnehavarna betalar en förhöjd årsavgift. Denna ska täcka föreningens kostnader för det kommande balkongunderhållet.

Mer information lämnas av byggnadsnämnden i kommunen.

Lisas textbyrå

Så sänker du elkostnaderna i vinter!

Funderar du på hur du ska göra huset mer klimatsmart? Vid det här laget ska alla bostadsrättsföreningar ha genomfört den lagstiftade energideklarationen. Men det räcker inte. Föreningen ska också ta fram en åtgärdsplan i enlighet med energideklarationen. Det kan handla om att åtgärda energiläckande fönster, justera eller byta värmesystemet eller andra tekniska åtgärder som sparar energi, och därmed pengar åt föreningen.

elbild

SBCs Energicenter arbetar med att hjälpa bostadsrättsföreningar med denna typ av åtgärder. Att välja ”rätt” energisparåtgärd är inte alltid så lätt. SBC kan bistå med rätt kompetens och föreslå de åtgärder som ger bäst effekt med kortast återbetalningstid.

Individen kan påverka
Individens rutiner spelar roll och var och en kan påverka energiförbrukningen och därmed både föreningens och sina egna kostnader.
– Genom att göra små justeringar i vardagen kan man minska energiåtgången rejält. Sänker man exempelvis inomhustemperaturen med en grad minskar man energiförbrukningen med fem procent. Man bör även tänka på att många apparater drar ström även när de inte används. Därför är det bra att köpa ett grenuttag med strömbrytare dit man sedan kopplar exempelvis TV, stereo och DVD-spelare, säger Jan Backman.

Individuell mätning ett alternativ
För föreningar där elen ingår i avgiften kan det vara en idé att införa individuell mätning av elförbrukningen. Det fungerar så att föreningen installerar individuella elmätare för respektive bostad. Studier visar att man genom att införa individuell mätning av el får de boende att minska sin energiförbrukning radikalt. Individuell mätning går även att införa för varmvatten och värme med minskning av energiförbrukningen som följd. Till exempel brukar varmvattenförbrukningen minska med upp till så mycket som 30 procent. Förutom besparingen så får man även en mer rättvis fördelning av kostnaderna mot vad man verkligen har förbrukat.

Fem enkla tips på hur du som individ kan sänka dina elkostnader:

 1. Släck lamporna i rum som ingen är i.
 2. Se till att disk-/tvättmaskinen är full innan du drar igång den.
 3. Använd lock vid matlagning, då går det åt mindre energi. Har du en vatttenkokare – använd den för att koka upp vattnet.
 4. Frosta av kyl och frys ofta och dammsug bakom med jämna mellanrum så sparar du energi. Har du en gammal kyl eller frys. Fundera på att byta ut dem mot en nyare variant med högre energiklass. Du tjänar ganska snabbt in din investering.
 5. Dra ur sladden till alla apparater när du reser bort och stäng av eventuell golvvärme och handdukstork.

Lisas textbyrå

 

Vad får man göra på balkongen?

Just rökning är en vanlig källa till konflikt bland de boende i boendeföreningar. En del föreningar vill förbjuda rökning helt på balkonger och innergårdar men som rättspraxis ser ut i dag så går inte det att göra.

balkong2

Enligt Mikael Olsmar, suppleant i styrelsen på Erik Dahlbergsgatan 36, tar lagen, vid konflikter som handlar om rökning, inte någon hänsyn till speciella behov, till exempel allergi.

– Mitt förslag är att prata med grannen om problemet. Lägg helst upp samtalet så att du får besvär av rökning istället för att anklaga grannen för att göra fel, säger han och tillägger att styrelsen vid konflikter som handlar om rökning inte kan göra något eftersom de inte har lagen med sig.

Här kommer 7 tips på vad man som boende i en bostadsrättsförening får göra på balkongen.
1. Grilla på balkongen. Här gäller föreningens regler och kommunala normer. Elgrill och gasolgrill kan vara tillåtet, men normalt sett inte kolgrill. Tänk också på brandrisk, rök och matos.

2. Växter. Blomlådor får oftast bara hängas inåt. Tänk också på att inte vattna så att grannen under får vatten och jord på sin balkong.

3. Katter. Om du har katt på balkong mer än fem meter över marken måste du näta in balkongen. Inhämta även styrelsens tillstånd innan du nätar in.

4. Musik och fest. Lugnt efter 22 brukar vara en gyllene regel, men även dagtid måste du ta skälig hänsyn till grannarna.

5. Parabol och markis. Följ föreningens regler om vad som får sättas upp på balkongen och monteras i fasaden.

6. Skaka mattor. Det du inte vill ha på din matta vill nog inte grannen under ha på sin balkong. Undvik att skaka ur textilier från balkongen.

7. Vintertid. Glöm inte att skotta balkongen. Ett tjockt snölager som smälter i vårsolen kan orsaka skador på huset.

Lisas textbyrå

 

Så löser du sopbråket

Har din förening problem med att de boende kastar avfall i fel behållare eller att de klagar över att sopcisternerna är fulla? Så här gör ni för att behålla en bra sämja i föreningen.

sop2

Enligt Britt-Marie Thunman, ordförande i bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 36 i Stockholm, kan sophanteringen vara en stark källa till konflikter bland de boende.
– Många lägger sitt avfall i fel behållare eller plattar inte till hårda emballage och det upprör det boende. Då ringer de till mig, säger hon.

Britt-Maries tips till boende som uppmärksammar att exempelvis någon har lagt ofärgade glasflaskor i fel behållare tycker att man kan agera själv utan att ringa till ordföranden eller någon annan i styrelsen.
– Om alla hjälper till att lägga avfallet på rätt ställe så blir inte näste man också arg och förbannad. Det är exempelvis vanligt att folk inte plattar till sina emballage utan lägger hela kartonger i behållaren. Mitt förslag är att den som upptäcker det istället plattar till kartongen vilket också blir billigare eftersom många sophämtare tar betalt per kubik.

En annan källa till konflikt förklarar Britt-Marie är när sopcisternerna är fulla och de boende inte kan få in några fler soppåsar. Britt-Marie berättar att hon kan bli uppringd till och med på jobbtid av grannar som vill att hon ska ringa till Ragn-Sells.
– Det är självklart inte bra när sopcisternerna har blivit fulla. Jag brukar föreslå att de gärna får ringa själva till Ragn-Sells, klargör hon.

Britt-Marie påminner om att inte ställa påsen nedanför cisternen om den är full utan att öppna dörrbladet till behållaren om det är möjligt och försöka få ner påsen på något sätt. Finns det ingen plats kvar hänvisar hon till återvinningsrummet men att de boende då själva måste slänga sina sopor så fort cisternerna har blivit tömda.

Lisas textbyrå

 

Aktivera medlemmarna i din bostadsrättsförening

Svårt att få fler grannar att engagera sig i föreningen?

För att underlätta för människor som inte varit aktiva i föreningslivet är det viktigt att sänka kraven på vad de ska hjälpa till med.

Var flexibel på hur mycket eller lite de vill vara med. Att låta dem engagera sig i sina egna intresseområden kan också vara ett sätt.

Styrelsemedlemmarna bör vara mycket öppna och låta medlemmarna veta vilka beslut som fattats och vilka aktiviteter som pågår i föreningen för att få medlemmarna själva att komma med egna idéer och förslag på vad som kan göra med till exempel gemensamma utrymmen, upprustning, bättre organisation i tvättstugan etc.

Gör det enklare för medlemmar att komma till beslut och handling. På så sätt kommer fler att kännas sig delaktiga och aktiva. Det är grunden till en välmående förening.

Om man upplever det för omständligt att genomföra olika idéer är det mycket troligt att man låter det vara och förblir en inaktiv medlem.

Lazze Öst

 

Sommartider är grilltider

Det kan påverka både grannsämjan och säkerheten. Är det till exempel okej att grilla på balkongen?

Nu när sommaren äntligen kommit är det många som vill plocka fram grillen. Denna säsongs stora ”snackis” när det kommer till valet av grillkött är utan tvekan flanksteken. Mängder av recept hittar du på bland annat www.tasteline.se.

Men oavsett vad du eller grannen grillar är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller i bostadsrättsföreningen. Innan du tänder på grillkolen.

Bra att veta är att bland Stockholms 27 bostadsbolag tillåter endast en, Väsbyhem, kolgrillning på balkongen, förutsatt att inte grannarna störs. Hälften av värdarna tillåter elgrill.

I många fall har bostadsrättsföreningen egen gård. Varför inte sätta upp en permanent grillplats och göra grill-äventyret till en festlighet bland föreningens boende?

Till exempel: Gamla som unga samlas för att dela sina grillfärdigheter med varandra på fredagskvällarna.

Det du får på köpet är att alla lär känna sina grannar. Och i de bästa föreningarna finns en fin gemenskap och sammanhållning i sin bostadsrättsförening. Och en bra sammanhållning i en förening förebygger även lägenhetsinbrott.

Ha en trevlig sommar!

Lazze Öst

Vårstädningen – en god upplevelse

När våren står för dörren nalkas vårstädningen i bostadsrättsföreningen. För att inte medlemmarna ska gnissla tänder och komma med undanflykter kan det vara värt att bjuda på mat och dryck och göra det till en gemensam och god upplevelse!

Fastighetsjournalen tipsar om ett roligt och inspirerande upplägg med miljön i fokus!

 • Bjud in alla medlemmar till vårstädning och ät en riktigt god middag efter städningen. En idé är att köpa pizza, bjuda på vin, eller ha knytkalas där alla medlemmar bidrar.
 • För att få med sig barnfamiljerna kan föreningen ordna korvgrillning för alla barn och en ev aktivitet som håller barnen sysselsatta.
 • Entusiasmera medlemmarna att komma till städdagen genom att vara ute i god tid och låta de förstå att de verkligen missar något. Sätt upp vänliga och inbjudande lappar i huset men lägg även lappar i brevlådan så att var och en känner att de fått en inbjudan.
 • Ett dragplåster kan vara att medlemmarna får slänga grovsopor från lägenheten och vindsförråden i en container.
 • Som ett komplement till att slänga allt i en container kan föreningen ordna så att gamla cyklar och annat användbart inte slängs utan skänkes bort. En idé är att be Myrorna eller andra ideella organisationer komma och hämta medlemmarnas gamla cyklar, bokhyllor och kläder för försäljning. Ett alternativ kan vara att skänka bort till hemlösa eller härbärgen. Kanske är det någon i föreningen som vill ha det som någon annan slänger.
 • Underlätta för medlemmarna genom att ha bra redskap och tydliga ansvarsområden. På så sätt känner de sig delaktiga och upplevelsen blir desto roligare!

Fokusera på slutresultatet. Visst njuter även du av en fin trädgård och rena utrymmen i föreningen!

Lisas Textbyrå

 

Bråk i tvättstugan?
4 råd som stoppar kriget

I en bostadsrättsförening är det många som samsas om tvättstugan. Utrymmet är en omtumlande mötesplats där det är avgörande att de gemensamma reglerna efterföljs. Men trots att de boende visar respekt för varandra uppstår allt för många konflikter.

Enligt Monica Muschel boende i bostadsrättsföreningen Reveljen på Gärdet, finns det två huvudsakliga källor till konflikter i tvättstugan.

– En källa till konflikt handlar ofta om att det i bostadsrättsföreningar ofta finns oskrivna regler om när man får ta någons tvätttid om personen inte har kommit. En annan källa till konflikt är att folk bokar upp tvättider och inte tvättar. Det kan vara folk som till och med har glömt att bort sin bokning när de flyttar, säger hon.

Här ger vi dig några konkreta tips för att lösa konflikterna.

 • Rapportera ett problem och eventuella konflikter till styrelsen. Tillsammans kan parterna diskutera igenom problemet och komma fram till en bra lösning som alla får ta del av. Genom styrelsen kan du också enkelt få reda på oskrivna regler.
 • Om du vill meddela något till andra boende, skriv en trevlig lapp i tvättstugan och förklara vad du vill förändra och varför. Skriv inte otrevliga lappar, det skapar bara osämja.
 • Välj gärna inte tvättider på kvällen om du är pensionär eller inte arbetar. Det skulle underlätta för dem som arbetar.
 • Gör rent efter dig när du har varit där. Ta bort ludd i maskinen och lämna det som det var när du kom dit eller i det skick som du vill ha det.

Lisas Textbyrå

Så får du bästa snöröjningsavtal

Olika snöröjningsavtal innebär olika ansvar. Viktigt att ta reda på vem som ansvarar för vad i avtalen och att plocka in offerter från fler än ett företag.

Snö, snö och mera snö. Vintern håller Stockholm i ett järngrepp och snön ligger tung på tak och trottoarer. Vem bär egentligen ansvar för att snön skyfflas bort? Fastighetsjournalen frågade Britt Marie Thuman styrelsemedlem i en bostadsrättsförening på Gärdet.

Hur sköts snöröjningen i er förening?
– Kommunen ansvarar för snöröjningen mot gatan medan föreningen sköter baksidan av huset mot gården. I vår bostadsrättsförening har vi löst det genom att det kommer ett företag och skottar baksidan. Det företaget erbjuder jourverksamhet och kommer och skottar så fort det har snöat. På så sätt blir de fullt ansvariga för ev halkolyckor eller skador. Föreningen bistår även med skyfflar och kvastar så att medlemmarna kan skotta om det behövs. Det är viktigt att minimera halkrisken utanför huset, säger Britt-Marie.

Sköter samma firma även takskottningen?
– Nej, där anlitar vi en annan firma som har särskilda försäkringar för sina anställda och följer uppsatta regler. Arbetar du på taket är det lag på att snöröjarna sitter fast i en lina och att det minst är tre personer uppe på taket samtidigt. Av de tre måste en vakta och vara utrustad med hjälm, signalväst och visselpipa. I vår bostadsrättsförening har vi ett bevakningsavtal/jouravtal vilket jag rekommenderar. Det innebär att snöröjningsfirman kommer och skottar så fort det har snöat. Då har den firman ett totalt ansvar för om något skulle hända alla tider på dygnet. Väljer du att inte ha ett bevakningsavtal måste föreningen ringa så fort det har snöat. Men då tar den firman inte ansvar för om det händer något när de inte är där, förklarar Britt-Marie.

Vad kan du ge för råd angående snöröjning?
– Det viktigaste är att ta bort snön så fort som möjligt. Snö som får ligga packas ihop och blir tung och svår att ta bort. Det kan också hända svårare olyckor då. Om föreningen har råd så kan jag verkligen rekommendera att hyra in ett företag som sköter snöröjningen via ett bevakningssavtal. Det blir mindre oroligt då. Bor man i en stor förening kanske man själv kan sköta snöskottning utanför huset, men det är ett stort och svårt jobb. Det kan lätt uppstå konflikter då det ofta blir några få medlemmar som står för merparten av jobbet, avslutar hon.

Lisas Textbyrå